Opis aplikacije mCOBISS za Android

Aplikacija je dostupna za telefone i tablete koji rade na Android operativnom sistemu (npr. Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC One). Besplatna aplikacija za Android dostupna je u web prodavnici Google Play.

Početak

Početni ekran se otvara pri svakom pokretanju aplikacije ili nakon izbora Početak u meniju. Na njemu se nalaze polje za jednostavno pretraživanje, link do detaljnog pretraživanja i slučajno izabrane naslovne strane. Jednostavno pretraživanje se izvodi po autoru, naslovu, godini, ključnim rečima i više drugih indeksa po svim bibliotekama u Srbiji koje su uključene u sistem COBISS.SR. Pretraživanje po naslovnoj strani koja pripada određenoj knjizi izvodi se takođe po svim bibliotekama. Dodirom ekrana u gornjem levom uglu prikazuje se meni u kojem su dostupne sve funkcionalnosti aplikacije.

Pretraživanje

Detaljno pretraživanje omogućuje da zahtev za pretraživanje preciznije odredimo, čime sužavamo broj rezultata i tako lakše nalazimo ono što tražimo. Možemo pretraživati po svim bibliotekama ili po biblioteci koju na osnovu naziva, mesta, akronima ili sigle potražimo u polju za izbor biblioteke. Biblioteku dodajemo u omiljene biblioteke dodirom na . Građu možemo pretraživati prema naslovu, autoru, ključnim rečima ili po bilo kojoj od 30 kategorija. Pretraživanje možemo ograničiti s obzirom na vrstu građe i jezik. Nakon pretraživanja prikazuju se rezultati s osnovnim podacima o građi: vrsta građe, naslov, autor, godina, jezik i dostupnost fonda.

Nakon izbora građe ispisuju se dodatni podaci i mogućnost rezervacije građe (ako biblioteka to omogućava i ako je građa namenjena za pozajmicu). Za rezervaciju građe treba upisati broj članske karte i šifru. Biblioteku s podacima za prijavu možemo saćuvati u omiljene tako da ove podatke ne treba svaki put da upisujete. Rezultati pretraživanja građe mogu da se sačuvaju ili podele s ostalima e-poštom, sms porukama ili preko društvenih mreža.

Moja biblioteka

U Mojoj biblioteci upravljamo omiljenim bibliotekama. U omiljene biblioteke možemo da dodamo samo biblioteke zajedno sa podacima za prijavu. Biblioteke možemo da dodamo u omiljene u Mojoj biblioteci prilikom rezervacije građe i prilikom pretraživanja građe, i to tako što se dotaknemo zvezdice pored naziva biblioteke. Zvezdica može da bude prazna (omogućeno je dodavanje nove biblioteke), siva (biblioteka je u omiljenim i ako je dotaknemo, možemo da je podesimo kao podrazumevanu) ili plava (biblioteka se nalazi u omiljenim i podrazumevana je). Biblioteku uklanjamo iz omiljenih, tako što dotaknemo naziv biblioteke koju želimo da izbrišemo i zadržimo ga.
U omiljene biblioteke možemo da dodamo više biblioteka i više članstava za svaku biblioteku u kojim najčešće pretražujemo i pozajmljujemo građu. Omiljenim bibliotekama se lakše pristupa jer se na različitim spiskovima pojavljuju na vrhu, a lakša je i prijava u Moju biblioteku i rezervacija građe.

Nakon prijave u Moju biblioteku možemo da pregledamo obaveštenja biblioteke i eventualne dugove i ograničenja. Možemo i da produžimo rok pozajmljene građe, otkažemo rezervaciju ili pregledamo istoriju građe koju smo pozajmili u biblioteci, i to od 2008. godine dalje.
Usluga je na raspolaganju svim korisnicima aplikacije mCOBISS, a bibliotekama je prepuštena odluka o tome da li će je omogućiti svojim članovima.
Čak i istorija pozajmica građe može da se deli sa ostalima e-poštom, SMS porukama ili preko društvenih mreža.

Info o bibliotekama

Prikazane su detaljne informacije o bibliotekama, kao što su spisak odeljenja sa adresama, radno vreme, podaci za kontakt biblioteka i odeljenja, prikaz lokacije biblioteke na karti i mogućnost izračunavanja puta od naše trenutne lokacije do izabrane biblioteke.

Skeniranje koda

Knjige i časopisi koji imaju bar-kod ISBN, odnosno ISSN mogu da se pretraže tako što ugrađenom kamerom mobilnog uređaja pročitamo bar-kod, a u sledećem trenutku izvodi se pretraživanje po svim bibliotekama. Podaci o skeniranim knjigama i časopisima automatski se čuvaju za eventualnu kasniju upotrebu.

Moja polica

Moja polica je zbirka omiljenih knjiga i druge građe. Na njoj čuvamo zapise o građi koju smo već pročitali, koju želimo pročitati ili koja nam je zanimljiva iz bilo kog drugog razloga. Čak i Moja polica može da se podeli s ostalima e-poštom, sms porukama ili preko društvenih mreža

Podešavanja

U podešavanjima može da se uključi glavna šifra kojom dodatno zaštićujemo podatke u Mojoj biblioteci. Ponovno postavljanje podataka briše (zaboravljenu) glavnu šifru i omiljene biblioteke.
I jezik interfejsa aplikacije može da se promeni. Možete izabrati srpski i engleski jezik.

Više

Dostupni su podaci o programu, podaci za kontakt i mogućnost ponovnog pokretanja kratke prezerntacije koja se prikazuje prilikom prvog pokretanja aplikacije.


Za punu funkcionalnost aplikacije potrebna je veza sa internetom preko bežične mreže Wi-Fi ili preko mobilnog prenosa podataka. Bez veze sa internetom mogu se koristiti samo meniji Moja polica, Skeniranje koda i Više.